– Själva budgeten som majoriteten (S+V+MP) har lagt tycker vi är bra. Speciellt med tanke på att de har använt sig av många av de förslag som vi la fram i vår budget förra året, säger oppositionsrådet Inge Jacobsson (M).

Dialogen i ekonomiberedningen, där representanter från både majoriteten och alliansen finns med tillsammans med tjänstemän och kommundirektören, har enligt uppgift varit mer konstruktiv än konfliktskapande.

– Vi söker inte strid utan vill alla Finspångs bästa och få det hela att rulla på bästa sätt, berättar Hugo Andersson (C) vid måndagens pressträff där också Britt-Marie Söderberg (L) och Marie Johansson (KD) fanns med.

Artikelbild

| Skolan. Inge Jacobsson (M) vill att kommunen satsar mer på skolan.

Alliansen har tagit fram en vision om vad Finspång som kommun behöver arbeta med. E-tjänster och webbkommunikation är en sådan punkt.

– Det är bara att konstatera att Finspång liksom många andra kommuner ligger hopplöst efter. Vi måste bli bra på det här, den yngre generationen kommer inte att acceptera att skriva ut blanketter och gå till postlådan med vanliga brev. Varför går det inte att söka till exempel bygglov via nätet? undrar Hugo Andersson.

Skolan är ett annat område som det läggs stor vikt på. Alliansen vill nå en högre måluppfyllelse samt nå högre resultat på nationella prov än vad majoriteten har kalkylerat med.

– Det gäller att fokusera redan i förskolan och snabbt sätta in resurser där det behövs. Det finns cirka tio elever per år i kommunen som aldrig har varit i skolan av olika anledningar, så kan det inte fortsätta. Klarar vi inte av det här så får vi i förlängningen problem med försörjningsstöd och andra dyra insatser. Ta in det som behövs när det gäller stöd och psykologer för att hitta de här otrygga eleverna, menar Inge Jacobsson.

Var ska pengarna tas ifrån?

– Det går att omfördela pengar och göra en satsning. Det måste göras, så är det, slår Jacobsson fast.

Att fortsätta med LOV-verksamheten inom hemtjänsten, exploatering för att få fart på byggandet, satsning på landsbygden, större trygghet, infrastruktur med 51:ans förbifart, omsorgsboende, turism, energiomställning och fortsatt satsning på bra kost till äldre och skolbarn ska prioriteras enligt alliansens vision.

Budget och den faktiska kostnaden går heller inte alltid hand i hand.

– Nej, delar av kommunens verksamhet har haft konstanta underskott i förhållande till tilldelad budget i många år. Kostnaderna för Finspångs kommun verksamheter ska hamna på liknande nivåer som jämförbara kommuner. Fokusering på kostnaderna är speciellt viktiga under kommande treårsperiod, förklarar Hugo Andersson.

På kommunfullmäktiges möte nu på onsdag kommer de båda budgeterna att debatteras, innan majoritetens förslag till budget med all sannolikhet röstas igenom.