Han åker land och rike runt och talar under rubriken "Socialism eller barbari". I går bjöd Kommunistiska partiet in till möte i Kulturhuset i Finspång.

Där betonades att ovanstående problem inte kan lösas var för sig utan genom en grundläggande förändring av systemet.

- Ett socialistiskt samhälle organiserar samhället på ett bättre sätt. Det är fullkomlig lögn att människor är biologiskt egoistiska. Det som gjort människan till människa är att arbeta gemensamt mot gemensamma mål, säger Robert Mathiasson.

Artikelbild

| Kommunistiska partiets partisekreterare Robert Mathiasson åker land och rike runt och föreläser på möten under rubriken "Socialism eller barbari". Under onsdagskvällen besöktes Finspång.

Att en välplanerad ekonomi är bättre för såväl människorna som miljön och att demokrati ska råda på arbetsplatserna var andra saker som lyftes fram under mötet.

Det Kommunistiska partiet anses representera antikapitalismen och den socialistiska kampen och påpekar att de för vidare de bästa av den svenska arbetarrörelsens traditioner.

-?Jag har varit ute på över 20 möten i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder och det har varit väldigt positivt. Många nya människor, till exempel en hel del vänsterpartister söker sig till oss, säger Robert Mathiasson.

Partiet har en slogan med formuleringen: "Hundra procent vänster".

- Vi vill ha ett samhälle som sätter människorna och deras behov högst, inte storföretagens och deras vinster som förvandlar människor till handelsvaror.

Det är inte ett samhälle värt att ha, konstaterar Robert Mathiasson.