På en udde vid sjön Regnaren ligger det historiska godset Regnaholm. Egendomen har en lång historia av adelsmän och friherrar och håll i er: vålnader.

Själva huvudbyggnaden, herrgården, uppfördes redan på 1760-talet av adelssläkten Gyllenkrok som då sedan två generationer haft godset i sin ägo.

1967 köpte Lars Sjöberg egendomen. Lars Sjöberg med bakgrund som konsthistoriker och museiintendent på Nationalmuseum i Stockholm äger idag tio hus varav en kyrka. Men då, 1967, var Regnaholm den första gården han tog sig an. Han har ett stort intresse i att bevara gamla hus.

Artikelbild

Lars Sjöberg är författaren bakom boken "Nio hus och en kyrka". En presentation över de hus han tagit sig an.

- Det är en mission att bevara det svenska kulturarvet, säger han när vi träffas på gårdsplanen på Regnaholm.

"Nio hus och en kyrka"
I höstas kom boken "Nio hus och en kyrka". En presentation över de hus han införskaffat under årens lopp, illustrerad med fotografier av arkitektur- och interiörfotografen Ingalill Snitt. Men med en historisk inblick författad av Lars Sjöberg. Där får den nyfikne en inblick i miljön på Regnaholm, då godset inte har möjlighet att vara öppet för allmänheten.

Det var Ingalill Snitt som väckte idén om att skapa en bok om byggnaderna sedan de arbetat med en annan bok.

- Det var fotografen som följt med runt och besökt husen som såg möjligheten, säger Lars Sjöberg. Hon ville fotografera estetiken.

- Jag är skrytsam, men inte så skrytsam, säger han med ett leende.

Även om han har skäl att vara det. Han har många historier om hur byggnaderna uppfördes och om hur det tvistats kring historien om Regnaholm.

Evig husarrest
Känt på orten är att det ska finnas ett spöke som går igen på herrgården. Går man längs med häcken med blicken fäst mot översta vänstra fönstret kan man ana ett mansansikte i den nedre vänstra rutan.

Lars Sjöberg berättar att det gick rykten i trakten att det var ägaren Johan Göran Gyllenkrok, herren på godset i slutet på 1700-talet, som fastnat i rutan.

- Man ska komma ihåg att vid den här tiden var motsättningen mellan herrskap och tjänstefolk stor, berättar Lars Sjöberg.

Enligt skvallret i byn var Gyllenkrok landsförrädare. Han hade kallats upp till Stockholm för att dömas till döden för landsförräderi, då hustrun hade fallit på knä och bett om nåd. Snacket gick att han hade undkommit döden - men dömts till evig husarrest.

Men Lars Sjöberg tvivlar att det är Gyllenkroks ande. I Johan Göran Gyllenkroks självbiografi, skriver han själv att han sett en person i fönstret.

Alkemist?
En av nationens kändaste skalder ska enligt rykten ha gjort avtryck på Regnaholm. En aning utanför sin normala yrkesverksamhet.

- Sägnen säger att Strindberg har gjort guld i ett av rummen på Regnaholm, säger Lars Sjöberg.

Brodern till August Strindbergs sista fru, Harriet Bosse, köpte nämligen godset i början av förra sekelskiftet. Men även den historien slår Lars Sjöberg enkelt bort genom att ta till historiska fakta.

- Strindberg dog året innan brodern köpte det.

August Strindbergs dotter har däremot spenderat många somrar på Regnaholm tillsammans med morbrodern.