–  Under senaste månaderna har vi genomlyst fastighetsbeståndet och tittat på balansen mellan behovet av lägenheter och de lokaler vi har. Vi har sett att det finns en obalans. Det är många lediga lokaler jämfört med de verksamheter som finns. Samtidigt är efterfrågan på hyreslägenheter stor, konstaterar Mikael Rånes, förvaltningschef på Amasten

Det handlar alltså om de fastigheter i centrala Finspång som Amasten äger, där många butiks- och kontorslokaler idag gapar tomma. För det blev ju som bekant inte den där storsatsningen på centrum som Amasten tillkännagav i september 2013 med Finspång Plaza. Försöket att få nya butiker att etablera sig misslyckades. Den utlovade ombyggnaden av Kristallen kom inte heller igång på utlovat datum. I stället blev det tvärtom. Senast att lämna centrum var Sminkshopen, vars ägare uttryckligen gav Amasten skulden för att kundunderlaget minskat. Ett nästintill tömt Kristallen ger inga kunder.

Nu byter således Amasten fokus och väljer att i stället i första hand tillgodose behovet av lägenheter.

– Vi kommer alltså att konvertera gamla omoderna kontorslokaler i centrum till 50 nya fräscha lägenheter. Exakt hur stora de blir vet jag inte idag. Vår tanke är också att erbjuda de, som idag har sin verksamhet i äldre lokaler, nya fräscha uppdaterade lokaler. De gamla kan då bli bostäder i stället, säger Mikael Rånes.

100 miljoner kronor är avsatta för att förverkliga satsningen, som Amasten menar, kommer att leda till ett betydligt mer levande centrum i och med att fler bosätter sig där.

– Och det förstärks ytterligare när kommunen nu kommer att jobba med att skapa trygga yttermiljöer och trevliga mötesplatser. Vi har en bra dialog med kommunen, säger han.

Han påpekar också att målet med en ökad handel inte har släppts. Det pågår förhandlingar med flera lokala entreprenörer som han tror kan vara på gång att etablera sig inom några månader.

– Vi väljer nu främst att fokusera på de lokala entreprenörerna och har en bra dialog med dem, säger han

Men ni har fått flera lokala butiker att lämna centrum på grund av missnöje, senast Sminkshopen?

– Ja det beklagar jag verkligen, det var väldigt tråkigt, men ytterst är det butiksägarnas egna beslut som styr.

Ni har tidigare gått ut vid flera tillfällen och berättat om hur ni ska göra centrum mer attraktivt, men era löften har inte infriats. Vad är det som säger att det här nu blir verklighet?

– Sedan hösten 2017 har vi på Amasten gått in i en ny fas, vi har en helt ny ledningsgrupp med ett helt annat fastighetstänk, så för oss var det en självklarhet att satsa på bostäder med det allra bästa läget. Vi vet att behovet finns. Nu väntar vi bara på bygglov och att detaljplanerna ska gå igenom. Men jag tror att de första lägenheterna kan vara på gång inom några månader.

Mikael Rånes tillägger också att samtliga Amastens lediga lägenheter i Finspång ska genomgå en uppgradering.

– Vi gör en rejäl standardhöjning. Därigenom tror jag att vi kan dra igång en flyttkedja, de som tänkt flytta i från sin villa får nu i princip samma standard som i den.

Det innebär också en hyreshöjning?

– Ja, det kommer att påverka hyran. Men det finns en stor efterfrågan på fräscha nyrenoverade lägenheter.