Länsstyrelsen i Örebro län beslutade våren 2014 att mannen, som bor i Finspångs kommun, förbjöds att ”ha hand om samtliga djurslag” och att ”skaffa nya djur”. I beslutet angavs att mannen bland annat inte fick utfodra eller vattna djur och inte heller rasta djur. Ett beslut som mannen inte brytt sig om. Han har efter beslutet gett katter mat och vatten i de olika husen på sin fastighet och utomhus samt låtit katter vistas i sitt boningshus.

Djurskyddshandläggare och veterinär har vid ett flertal tillfällen omhändertagit katter i mannens boningshus liksom utanför huset. Hösten 2015 omhändertogs 14 katter, varav tolv i boningshuset och två utomhus. De transporterades till ett jourhem för katter. Februari 2016 avlivades 19 katter inne i boningshuset på grund av vanvård. Flera av dessa hade kattpest, var snoriga och hade öronskabb. Bara en månad senare omhändertogs och avlivades ytterligare fem katter. Den 70-årige mannen ville helt frikännas från ansvar.

För att en dom ska kunna prövas i Högsta domstolen måste ett så kallat prövningstillstånd medges. Högsta domstolen konstaterar att det inte har kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd och att Hovrättens dom står fast.