Många svenskar är dåliga på finansiella begrepp och matematik, enligt Finansinspektionen (FI), som varnar för att detta kan skapa problem inför svåra och avgörande privatekonomiska beslut.

För att skydda konsumenterna vill FI se ett lagstadgat förbud mot provision på alla typer av finansiell rådgivning, ett förslag som utgör en del i FI:s remissvar till Värdepappersmarknadsutredningen.

"Endast hälften av tillfrågade vuxna svenskar svarar rätt på tre enkla frågor om grundläggande finansiella begrepp och enkel matematik", skriver FI i ett pressmeddelande.

Enligt FI utnyttjar många företag detta för att ge råd som inte ligger i konsumenternas intresse eller för att sälja dyra produkter som inte lever upp till vad som har utlovats.

Dolda indexfonder, som inte förvaltas trots att kunderna betalat för förvaltning, är också något som FI vill se åtgärder mot.