Siffrorna tyder på att det har blivit fler behöriga lärare i Finspångs kommun jämfört med tidigare år, även om sammanställningen av antalet lärare på kommunens skolor är inte helt klar än.

– Min bild är att vi har fler behöriga lärare anställda i skolorna. Samtidigt har vi färre anställda på grund av ekonomiska anpassningar, färre elevassistenter, så då är det extra viktigt att vi har tillräckligt med lärare, säger Kristina Lohman, utbildningschef vid Finspångs kommun.

Ännu saknas några ämneslärare i bland annat musik och idrott, men det är ingen kompetens som saknas helt på någon skola.

– Generellt kan man säga att det ser gott ut inför terminen. Sedan händer det saker snabbare än för några år sedan, lärare kan byta tjänst under året. Vi har bra lärarlöner i Finspång och bra rektorer vilket underlättar i rekryteringen, säger Kristina Lohman.

Rekryteringen av nya rektorer till Nyhemsskolan och Grosvadsskolan är i full gång. Trots att det är en utmaning att rekrytera ett bra ledarksap till skolorna så tror hon att de snart kan vara i hamn.

– Vi hoppas på att vara klara snart. Vi har gjort ett omfattande arbete under våren och det har skett en större samverkan mellan rektorerna som har hjälpts åt mer för att rekrytera personal, säger Kristina Lohman.