Ekonomi Turerna fortsätter i den infekterade hamnkonflikten i Göteborg. Hamnarbetarförbundet stämmer nu APM Terminals efter massuppsägningen som ägde rum i containerhamnen 2017.

Den senaste konflikten rör fem av fackets medlemmar som 2014 riskerade att avskedas på grund av arbetsbrist från Gothenburg Roro terminal (GRT) i Älvsborgshamnen, skriver GP.

I stället beslutade GRT att varsla 40 personer, tio av dessa lånades dock ut till APM Terminals efter förhandlingar med facket. De erbjöds efter en tid tillsvidareanställning på APM.

När APM under hösten 2017 drabbades av arbetsbrist avskedades samtliga som rekryterats från GRT. Dessa fick dock kortare uppsägningstid, två månader i stället för sex.

Hamnarbetarförbundet kräver att APM betalar ut mellan 21 000 kronor och cirka 85 000 kronor i ersättning till de berörda. Totalt handlar det om nära 190 000 kronor plus ränta.