För personbilar finns gränsvärden sedan tidigare. Kommissionen föreslår nu en delgräns för lastbilarna 2025, då minskningen ska ha nått 15 procent, jämfört med 2019.

Lastbilstillverkarna anser att kommissionen går för långt. Deras lobbyorgan ACEA, som företräder sju stora tillverkare, anser att det hade varit rimligt att sätta ett mål om 16 procent för 2030 och 7 procent för 2025.

Vi stödjer ACEA:s förhållningssätt. Det är den inriktning vi har innan vi fullständigt har tittat igenom förslaget, säger Joakim Kenndal, presschef på Volvo Group.

Kommissionen har, menar ACEA, bara överfört nivåerna för bilar och minibussar på tunga lastbilar, utan att bry sig om att det är marknader med helt olika förutsättningar.

Vi stödjer ambitionen och vill minska våra utsläpp. Det är tidsaspekten som är det svåra. Kanske bör man ha ett bredare perspektiv och inte titta på bara själva lastbilen när det gäller utsläppen, säger Kenndal.