Familjen har, enligt hovrättens dom, rätt till totalt 60 000 kronor - 20 000 per familjemedlem - i skadestånd från landstinget.

Enligt landstinget gav mannen muntligt samtycke, men det tror inte mannens anhöriga på. Tingsrätten ansåg att sjuksköterskorna skyddades av rätten att lämna uppgifter till medier trots att sekretessbelagda uppgifter hade röjts. Även hovrätten kommer fram till att landstingets anställda har röjt sekretessbelagda uppgifter och gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikt. Men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att bestämmelserna om meddelarfrihet hindrar landstinget från att bli skadeståndsskyldigt. Ansvaret för att sekretessen brutits ligger på arbetsgivaren, alltså landstinget.

Familjen får dock mycket mindre än de begärt. De tre anhöriga ville ha 125 000 kronor var. Landstinget ska ersätta familjen för deras rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten.

Den cancersjuke mannen visades i serien Sjukhuset på TV3. Sjukvårdspersonalen berättade ingående om mannens hälsotillstånd inför tv-kamerorna. Efter en reklampaus syns hur patienten drabbas av akut andnöd och hur personalen rusar in till mannens rum. Två dagar senare avled han.

Mannens anhöriga blev i efterhand erbjudna en middag på restaurang Gondolen av produktionsbolaget, som plåster på såren. De tackade nej.