15 nya professorer installerades och 32 doktorander promoverades i Norrköping på lördagen. De festfina folket samlades i Louis De Geer, dagen till ära dekorerad med tre symboler i rött, blått och grönt, som stod för universitetets tre grenar: teknik, hälsa och filosofi.

<span class="mr">Fullvärdig universitetsstad
</span> - Se det gärna som en symbolisk markering av att Norrköping idag är en fullvärdig universitetsstad med utbildning och forskning inom universitetets samtliga fakulteter, och att universitetet känner sig lika hemma här som i grannstaden 4 mil västerut, säger Mille Millnert.
Stämningen var festlig och pendlade mellan ett lättsamt anslag under professorsinstallationerna till högtidlig ceremoni på latin under doktorspromoveringarna.
Promotion är en examensceremoni med medeltida ursprung för dem som tagit doktorsexamen under året. Under promotionsakten får de nya doktorerna ta emot sina hederstecken: ring och diplom samt hatt eller lagerkrans.
Folkbladet talade med några nya doktorer, i frasiga långklänningar och tjusiga frackar, precis innan det var dags att gå i procession in i konserthallen.
- Det känns minst sagt speciellt, tyckte Magnus Unemo, som i sin avhandling på Hälsouniversitetet utvecklat en ny metod för att bestämma gonorrébakteriens typ genom DNA-analys.
- Vi sa precis till varandra att det här känns väldigt kul. Vi hoppas och tror att universitetet nu kommer hålla varannan promotionshögtid i Linköping och varannan i Norrköping, sade Anna Bratt som disputerat i Norrköping, vid Tema Vatten.
I sin avhandling har hon konstaterat att ändrade jordbruksmetoder krävs för att komma åt problemet med övergödning, som till en stor del beror på näringsläckage från jordbruket.
Under festligheterna delades även universitetets förtjänstmedalj ut. I år gick den till landshövding Björn Eriksson och fd ambassadör Gunnar Lonaeus från Norsholm.
- Landshövdingen har frikostigt upplåtit slottet åt Linköpings universitet och i politiska sammanhang framgångsrikt verkat för att utveckla forskning och utbildning vid universitetet, motiverade Mille Millnert.
Gunnar Lonaeus fick utmärkelsen för att han under sin tid som ambassadör i Japan skapat förutsättningar för ett studentutbyte inom industriell ekonomi mellan Linköpings universitet och Japan.