Den 8 mars berör. Tusentals och åter tusentals postade i år inlägg för att uppmärksamma och diskutera kvinnorelaterade frågor dagen till ära. Facebook i Sverige uppger själva att över 165 miljoner människor genererade drygt 430 miljoner interaktioner – till exempel inlägg, kommentarer och delningar – globalt. Det är en fördubbling jämfört med året innan.

God tvåa när det gäller vad som diskuterats mest på Facebook är sportrelaterad: Finalen i amerikansk fotboll – Super Bowl – som spelades den 5 februari lockade 64 miljoner människor som i sin tur var inblandade i över 240 miljoner interaktioner i ämnet.

På tredje plats hamnar masskjutningen i Las Vegas: Tusentals människor erbjöd sig att hjälpa till direkt via Facebooks krishanteringsverktyg. Via gruppen Las Vegas Shoooting Master Thread delades inlägg med erbjudanden om hjälp, efterlysningar och information.

Enligt den sociala mediejätten var 2017 ett år då vi inte bara var engagerade, utan även hjälpsamma. De händelser som samlade mest engagemang och då flest hjälpte andra via Facebook blev jordskalvet i Mexiko i september samt orkanen Harvey och välgörenhetskonserten One Love Manchester, som genererade 80 miljoner visningar.