Det är sju entusiaster i Norrköpings Ångbåtsförening som ägnat sex år åt att bygga slupen, i en stil som kan ha varit gångbar kring det förra sekelskiftet.
Ett rostigt skrov, inköpt från Västergötland, var vad man hade att utgå ifrån. Det har nu återställts i så att säga full glans; med motor och ångpanna - och avancerade träarbeten i furu. Så håller man sig också med riktiga båtbyggare i föreningen.
Ordföranden Per Engström säger att sådana här slupar främst användes för passagerartrafik men också kunde förses med draganordning. De fanns kvar i praktisk drift in på både 20- och 30-talen, och en och annan fanns naturligtvis kvar ännu längre än så.
Arbetsnamnet har varit "Pillan" fast det är bara ett provisorium, och man ska nu ta sig en rejäl funderare på namnfrågan. Utlysa en tävling, kanske. Dop och sjösättning ska hursomhelst bli i juni, är det tänkt.

<span class="mr">Fungerar bra
</span>Premiärturen visade, att det här minsann fungerar. Det var bara några mindre justeringar i motorn som krävdes. Maxfarten är fem knop.
Utan de 35-40 sponsorerna, de flesta inom det lokala näringslivet, hade det inte gått. De har bidragit med ca 300.000 kr, den uppskattningen gör Per Engström.
Så t ex har ångpannan kostnadsfritt byggts av Saltängens Mekaniska Verkstad, medan Ståhls hållit med lokal att bygga och förvara båten i. Och så vidare.

<span class="mr">Mellan broarna
</span>Nu ska ångslupen, räknar man med att få med sig kultur- och fritidskontoret på, ligga mellan de inre broarna. Användas för olika turiständamål, och givetvis även till sponsorernas fromma. Passar perfekt för små utflykter, är ju också en upplevelse i sig.
Gammal hederlig ångvissla ska den därtill kompletteras med.
- Att gå ner mot Palace och så vissla till där, det blir grejer det, säger Engström.
Och det där med flaggan då? Jo, det är faktiskt allvar.
För att ange tidsfärgen, det förra sekelskiftet sådär, ska man i stället för den vanliga blågula köra med svensk-norska unionsflaggan, den som hade emblemet för unionen i ena hörnet. (Och som blev såpass rörig på kuppen, att den fick öknamnet "silllsalladen").

<span class="mr">Has det humor?
</span>Frågan är väl nu, vad norrmännen kommer att säga. De var måttligt roade av den där unionen - och håller sig ju dessutom med ett konsulat här i Norrköping...
Men Ångbåtsföreningen får väl hoppas på, att grannfolket har humor.