Nodra har haft återkommande problem med sina sopbilar i ungefär fyra veckor. Det har medfört förseningar i sophämtningen.

– Normalt sett är det alltid småsaker som händer med bilarna och som behöver lagas. Det brukar vi kunna göra utan att det drabbar kunderna. I sommar har vi haft extra otur med stora fel på flera olika bilar och det hela sammanfaller dessutom med semestertider, säger Anders Karlsson, områdeschef för avfall.

Nu går Nodra ut med ett meddelande på sin hemsida där de uppmanar sina kunder att låta soptunnorna stå framme tills att de har blivit tömda.

– Vi har hamnat på efterkälken men förhoppningen är att kunna köra igång som vanligt idag eller till helgen. Från och med nästa vecka ska det vara grönt ljus igen, säger Anders Karlsson.

Vad är det för stora fel?

– Det är många olika typer av problem, det rör sig om fordon med komplicerade hydraulsystem. Det handlar inte om något fabrikationsfel, vi har helt enkelt haft extra otur i sommar.

Vad innebär det här för de som inte får sin soptunna tömd?

– De flesta märker inte av det eftersom det handlar om någon dags fördröjning. Vissa kunder blir lite fundersamma och hör av sig och frågar om vi har glömt dem. Så är naturligtvis inte fallet, säger Anders Karlsson.