Omkring 10-12 procent nyblivna mammor drabbas av depression under det första året efter förlossningen. Inom vården finns rutiner för att försöka fånga upp dessa kvinnor. När det gäller medföräldern finns ingen motsvarande rutin.

Internationella studier visar att drygt 8 procent pappor blir deprimerade i samband med det nyblivna föräldraskapet.

Definition depression

Psykologer vid Lunds universitet har studerat förekomsten av depressioner hos 447 nyblivna pappor i Sverige. Studien, som publiceras i Scandinavian Journal of Psychology, visar att depressioner bland nyblivna fäder kan vara vanligare än man har trott och att dagens metoder för att upptäcka sådana depressioner fungerar dåligt på män.

Med en kombinerad mätmetod som tog hänsyn till flera slags symptom minskade risken att missa depression hos papporna, enligt studien.

Påverkar barnet

Många fäder håller tyst om sitt mående och söker inte hjälp, enligt Elia Psouni, vilket även kan göra att tillfrisknandet drar ut på tiden. När det gäller screening av depressioner hos pappor anser hon att mätningen bör sträcka sig över en längre mätperiod än barnets första levnadsår.

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att upptäcka depressioner hos nyblivna föräldrar, inte bara för att det är slitsamt för den drabbade själv.