Den nya rapporten har sammanställt tidigare studier, däribland Pisa och PIAAC - en internationell undersökning av vuxnas färdigheter. Eftersom tidigare resultat pekat på stora skillnader mellan pojkars och flickors prestationer har OECD fördjupat sig i frågan. Medan skillnaderna minskar internationellt går Sverige åt motsatt håll med de lågpresterande pojkarna på förlorarsidan.

Det här är pojkar som kommer att ha det svårt i ett modernt samhälle, säger Magnus Oskarsson, lektor vid Mittuniversitetet och projektledare för Pisa i Sverige.

På Vittraskolan i Stockholm känner eleverna igen bilden som rapporten ger. Att flickor ofta är duktiga tror de beror på hur tjejer och killar förväntas vara.

Tjejer ska vara mer fokuserade och dedikerade till det de gör, medan det är mer okej om en kille flippar ut eller hittar på någonting annat än att plugga, säger Ludwig Millberg.
För att göra skolan mer jämlik borde skolan lägga mera fokus på att se individen i stället för könet, säger Blenda Trygger.

Samhällets ansvar

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ser pojkarnas sämre prestationer som ett stort jämställdhetsproblem.

Samhället har inte råd och de unga männen riskerar också att förlora om pojkar får en sämre utbildning än vad de skulle kunna få.

För att vända trenden krävs enligt henne utmanande och kärleksfulla förväntningar på både pojkar och flickor, att man följer upp resultaten och agerar om pojkarna halkar efter.

Ansvaret ligger inte enbart på skolan personal utan på samhället i stort, anser hon.

Om pojkar tidigt får lära sig att det inte är riktigt manligt att plugga och anstränga sig i skolan utan det är någonting som flickorna gör är det väldigt svårt att bryta det mönstret.

Normkritisk pedagogik

Allra sämst presterar svenska pojkar i läsförståelse, där 31 procent hade svaga kunskaper jämfört med 14 procent av flickorna. Svenska flickor sticker även ut genom att prestera bättre i matematik än pojkarna.

Enligt Fridolin är bristen på jämställdhet i skolan en av förklaringarna till att allt fler lämnar grundskolan utan behörighet.

Om vi ska vända det så måste skolan ha verktyg att nå fram också till pojkarna och se till att de har samma chans att göra bra resultat som tjejerna har, säger han och nämner normkritisk pedagogik som ett av verktygen.

Bland de förändringar som gjorts i den svenska skolan sedan den förra Pisaundersökningen nämner han investeringar i de tidiga skolåren.

Sen arbetar vi för att fler ska vilja bli lärare, det är också något som kännetecknar de bästa skolorna i världen.