Samhälle Svenska Barnmorskeförbundet har fattat beslut om att arbeta för att bilda ett eget fackförbund. De har utrett frågan med anledning av arbetsförhållandena inom mödravården med förskjutning av semestrar, överbeläggningar på vårdavdelningar och därmed hotad patientsäkerhet och nu har förbundets stämma gett sitt stöd till att fortsätta att arbeta för det.

Vi är övertygade om att om vi som barnmorskor med egen profession kan driva frågor om lön och arbetsmiljö så kommer vi att ta stegen mot en bättre vårdorganisation för kvinnor mycket snabbare, säger Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet.

I nuläget ingår barnmorskorna i Vårdförbundets fackförening där man organiserar till 95 procent sjuksköterskor. Barnmorskor, som är ett eget yrke, utgör endast en liten del av facket.

Förbundet kommer att fatta beslut om att bli egen fackförening om ett år om de har medlemmarnas stöd.