Enligt vad Folkbladet erfar höll Original Gangsters, OG, ett stormöte i Norrköping förra helgen. Platsen kan ha varit Roddklubbens lokaler. 

Många sa att OG avvecklades för ett antal år sedan, den dåvarande presidenten Geofrey Kitutu, som tidigare var vice president tog över ledarrollen när Denho Acar flydde till Turkiet för att undgå den svenska rättvisan, men sedan en tid är Geofrey Kitutu ledare för No Surrenders relativt nybildade Sverigeavdelning.

– Att man nu valde att samlas i Norrköping tyder på en fast etablering där man givetvis håller mötet som en markering, man pissar revir och skapar nätverk, enligt en källa till Folkbladet.

Enligt polisen hade man viss information om att OG skulle ha ett stormöte i Norrköping, men man hade också fått besked om att det var inställt. 

Flera gamla medlemmar från Black Cobra ska ha gått över till No Surrender. Huset som sprängdes på Ådalagatan i Linköping  i somras sägs vara riktat mot en medlem i Surrender, men det har dementerats av ledaren Geofrey Kitutu.

 

Hells Angels bevakar sedan de lämnade Norrköping och sina lokaler på Stockholmsvägen sina revir genom supporterklubben Red Devil, som håller till i en lokal på Norra Himmelstalund, i kvarteret Himmelstalunds företagspark. Ett par hundra meter från deras lokal hade Bandidos supporterklubb X-Team nyligen fest.

Att Bandidos supporterklubb festar bara hundratalet meter från sina rivaler kan, vad Folkbladet erfar, bara ses som en ren provokation.

Samtidigt som flera gängkriminella som suttit frihetsberövade har släppts eller kommer att släppas pågår en växande maktkamp i den undre världen. Personer med insyn i aktiviteterna väntar bara på att det ska "braka loss".

Många av de brott som begåtts av medlemmar i gängen har direkta eller indirekta koppplingar till narkotika. Och ofta handlar gängkrigen om fördelningen av narkotikamarknaden i en stad eller område. 

 

Sedan drygt ett år tillbaka finns Sociala insatsgruppen i Norrköping, till för kriminella som vill hoppa av den kriminella banan. Det är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens institutionsstyrelse SiS, Sveriges kommuner och landsting och Ungdomsstyrelsen.

Frågan är nu om man lyckas förhindra de allt fler gängens nyrekrytering av unga människor.