SADB bilades den 28 februari. De 16 byråerna som slås samman jobbar för allas lika värde och erbjuder bland annat råd och stöd i juridiska processer.

– Med den här paraplyorganisationen har vi bättre förutsättningar för att få igenom förändringar än flera stycken små byråer. På det här sättet blir det enklare att lyfta frågor mot regering och riksdag, säger Marie Bager.

SADB består av tolv styrelseledamöter utspridda hela vägen från Luleå till Helsingborg.

– Vi har jobbat nerifrån lokalnivå och upp istället för tvärtom. Just nu har vi olika arbetsgrupper där vi jobbar fram en strategi för hur organisationen ska verka på nationell nivå. Därefter vill vi kartlägga hur diskrimineringsproblematiken ser ut i landet och sedan se över konkreta insatser, säger Billy Gustafsson.

Byråerna utbildar även i diskrimineringsfrågor och håller föreläsningar i bland annat skolor och för företag.

– Alla har samma behov men inte samma möjligheter. För att möta dessa behov krävs olika mycket samhällsinsatser beroende på individen. Ibland behövs stora insatser och ibland krävs det bara att man öppnar ögonen och tänker till en extra gång, säger Gustafsson.

På lokal nivå arbetar Byrån mot diskriminering i första hand med att ge stöd och juridisk rådgivning i rättsprocesser.

– Det finns sju olika lagstadgade diskrimineringspunkter men vi vill poängtera att vi jobbar mot all form av diskriminering, oberoende av grunden för diskrimineringen, säger Marie Bager.

SADBs arbete är helt ideellt och går främst ut på att stärka det lokala antidiskrimineringsarbetet och lyfta frågor till en högre nivå.

– Det är viktigt att veta att vi inte är någon myndighet och alltså omfattas vi inte av offentlighetsprincipen. Vi tycker det är viktigt att individerna som söker hjälp hos oss kan känna sig trygga och veta att vi har tystnadsplikt, säger Bager.

Hur arbetet kommer se ut i framtiden vill inte Billy Gustafsson spekulera i.

– Vi börjar med kartläggningen för att sedan börja med konkreta insatser. Dessa kan till exempel handla om hur olika föreningar på mindre orter kan hjälpa till i arbetet med integration.

– I nuläget vill vi också nå ut bättre till allmänheten. Allt bygger på ekonomin och i just nu lägger vi väldigt mycket tid på finaniseringsbiten. Under hösten har vi fyra inplanerade paneldiskussioner på fyra olika orter.