Den högtidliga sjösättningen i Motala ström skedde vid Saltängen på lördagen.
Landshövding Björn Eriksson invigningstalade och båten döptes av kommunfullmäktiges ordförande Irene Lindén.
Ångbåtsföreningens ordförande Per Engström hade dagen till ära klätt sig i frack och hög hatt.
Under sommaren kommer ångbåten att trafikera den inre delen av hamnen.