Ekonomi Fler än hälften av alla nysålda bilar i fjol i oljelandet Norge går på el, antingen som hybrider eller rena elbilar, enligt officiell statistik.

Hybridbilarna, som kan köras både på el och fossila bränslen, stod för 31,3 procent av nybilsförsäljningen, medan de rena elbilarna plus en mindre andel gasbilar svarade för 20,9 procent av försäljningen i fjol.

Under 2016 stod de bägge kategorierna för cirka 40 procent av nybilsförsäljningen i Norge.

Norge har höga subventioner till elbilsköpare. Landet har en målsättning att inga bilar med förbränningsmotor ska säljas efter 2025.