Förenklat innebär förslaget att den som bott i Sverige fem av de senaste tio åren och gjort orealiserade vinster på aktier eller andra andelar i bolag måste betala skatt på vinsten vid utflyttning från Sverige.

Förslaget har den senaste tiden fått hård kritik från många håll och nu ansluter sig allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Den föreslagna skatten för tankarna till de slopade arvs- och gåvoskatterna och gör generationsväxlingar i små och medelstora företag svårare, hävdar de.

Växa och verka

Artikelbild

| Regeringen har ännu inte satt ner foten om Skatteverkets förslag till utflyttningsskatt som nu remissbehandlas, enligt Magdalena Andersson. Arkivbild

"Regeringens förslag på exitskatt försämrar företagens möjlighet att växa och verka i en global värld. En alliansregering kommer därför inte att lägga fram förslag på en exitskatt efter valet. Vi utgår nu ifrån att Stefan Löfven och Magdalena Andersson tar till sig av och förstår allvaret av den omfattande kritik som inkommit och väljer att begrava de här planerna helt", skriver de.

På remiss

Magdalena Andersson påpekar att det handlar om ett förslag från Skatteverket som nu är ute på remiss.

Regeringen har inte tagit ställning ännu. Förslaget har bland annat kritiserats för att det saknas en konsekvensanalys och det finns ju inte någon sådan, säger hon till TT.
Det har också kritiserats för att det skulle påverka familjeföretag och generationsskiften och jag har väldigt svårt att se att regeringen skulle lägga fram förslag som försvårar på det området. De företagen är väldigt viktiga för svensk ekonomi.