Widars ledare På sin hemsida är den statliga myndigheten Skolverket noga med att påpeka att man inte har utvärderat det fria skolvalet. Det hindrar dock inte Skolverket från att i nästa andetag hålla det för ”sannolikt att skolvalet har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till minskad likvärdighet.”

Naturligtvis är det anmärkningsvärt att en statlig myndighet ägnar sig åt att göra sannolikhetsuttalanden om sådant man saknar kunskap om. Det mest intressant att fundera på är emellertid varför Skolverkets outvärderade uppfattning hamnade där den hamnade; varför höll inte Skolverket det för sannolikt att det fria skolvalet haft en positiv eller neutral betydelse för skolkvaliteten? Och visst är det konstigt att så få tycks reagera på Skolverkets beteende? Public service radio och tv har rentav använt Skolverkets sannolikhetsuttalande för att sätta press på partiledarna Stefan Löfven och Göran Hägglund i utfrågningar nyligen. Syftet med denna text är dock inte att gnälla på public service.

Media och Skolverket är förmodligen bara toppar på ett isberg av nedärvd indoktrinering där människors egna val misstänkliggörs och liksom vanemässigt och utan utvärdering sätts i motsättning till det allmännas bästa.

Misstron mot val är ingen partipolitisk konstruktion. Självfallet är det så att partier vars tankekluster har släktskap med totalitära läror bär på ett mer instinktivt motstånd mot människors fria val. Vilket Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är exempel på. Både V och SD har viss framgång i opinionen för tillfället vilket förmodligen kan spä på misstron mot självbestämmande människor.

Nu finns dessbättre något som börjar likna en utvärdering av hur 1990-talets skolvalsreformer har påverkat elever med olika familjebakgrund. Det är IFAU - institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering - som i ett gediget forskningsprojekt undersökt vilka effekter som det fria skolvalet har haft för olika socioekonomiska grupper av elever i olika delar av landet. Mycket återstår att beforska. IFAU:s slutsats är dock att skolvalets effekter på "elevers skolresultat samt senare utfall som sysselsättning och högre utbildning varit positiva men små, eller noll. (--) IFAU finner inga tecken på att elever från hushåll med låga inkomster, lågutbildade föräldrar eller med utrikesfödda föräldrar, har förlorat på reformerna."

Att V eller SD skulle låta sig påverkas av IFAU ska vi nog inte förvänta oss. Däremot har jag större förhoppningar på Skolverket och på public service.