Folkbladet insändare Trafikverket har räknat grovt fel för järnvägarnas underhåll. SVT har granskat beräkningarna även för vanliga vägar och rapporterade den 4/6 följande: "En kontroll förra året visade stora och systematiska felkalkyleringar på 50 till 100 procent."

Trafikverket säger till SVT att ”det är ett modellfel. Det är en väldigt avancerad datamodell, som inte fungerar helt perfekt i alla lägen.”

Modellerna utgör beslutsunderlag för vägbyggen på 522 miljarder kronor.

Vi ser en slående analogi med de datorsimulerade ”klimatmodeller” FN:s klimatpanel IPCC använder.

För att beräkna biltrafiken på olika vägar vet man hur de ansluter till andra vägar och till orter av olika storlek. Man har räknat antalet fordon under decennier. Men datorerna fordrar att man gissar flera faktorer, exempelvis trafiken till arbetsplatser, köpcentra, sport och friluftsliv, släkt och vänner, etc.

Gissningarna blir alltid lite fel. För att sedan räkna framåt i tiden gör datorn sedan några tusen eller miljoner beräkningar, som ökar felen. Om många faktorer måste gissas, kan slutresultatet inte heller bli bättre än en gissning.

Trafikverket behöver göra mycket färre gissningar än IPCC. Trafiken följer strikta regler. Klimatet är däremot ett kaos med ett otal drivkrafter, vars inbördes beroende är helt eller delvis okända. Ett exempel är molnbildningen, som IPCC erkänner att man inte förstår. Den är troligen den viktigaste faktorn.

IPCC baserar sina förutsägelser på dessa ”klimatmodeller”. Det är bara i dem man ser någon risk för ett ”klimathot”. Den risken syns inte i verkligheten. Denna har visat hur modellerna visat allt mer fel de senaste 17 åren, då ingen uppvärmning noterats.

IPCC ägnar sig åt fria fantasier. Seriösa solforskare ser nu tecken på några decennier med kallare istället för varmare klimat.