Nu är han ute på valturné. På fredagen besökte han Landsbygdspartiet i Valdemarsvik, Åke Karlssons slakteri i Krokek, och Norrköping.

2004 fick tvärpolitiska och EU-skeptiska Junilistan många röster och tre platser i EU-parlamentet.

– Nils Lundgren som var partiledare var mr Nej till euron. Jag tror partiet hade nytta av det precis efteråt då det var val till parlamentet, säger Jörgen Appelgren.

2009, då FRA var i fokus, gick många till Piratpartiet. När Junilistan det valet inte kom in i parlamentet lades partiet i malpåse, för att återuppstå till valet 2014.

– Man kan säga att det är en slags nystart.

– Vi vet att det är många som tycker som vi: att EU bestämmer alldeles för mycket. Sedan vet inte folk om hur mycket EU bestämmer. Det är tråkigt att se hur omedvetna folk är, om hur mycket makt som har flyttats ner.

– När vi gick med 1995 var fördelningen att Bryssel bestämde en tredjedel och svenska riksdagen två tredjedelar. På tjugo år har det blivit det omvända.

– Det är en stor grupp som tycker som vi: att vi ska vara med i EU, men EU har blivit för stort och klåfingrigt och tar för många beslut som mer är av lokal eller nationell karaktär.

– Den viktigaste frågan är att hitta vägar för hur man återtar makt till de nationella parlamenten, säger Jörgen Appelgren, som har en bakgrund som chefsekonom på Nordea och 25 år som socialdemokrat.