– Det kom aktivister från hela landet till Norrköping och vårt träningsläger här inför EU-valet, berättar Torbjörn Wester, ordförande i Norrköpings lokalförening. Och våra pirater hann med affischering, flygbladsutdelning, dörrknackning och en del insändarskrivande.

Allt med inriktning på EU-valet?

– Nu riktade vi framförallt in oss på EU-valet, men vi kommer även att satsa hårt inför höstens val till kommunfullmäktige, landstinget och riksdagen, sa Torbjörn Wester, ordförande för lokalföreningen i Norrköping.

Det blir första gången ni satsar på allt i årets superval?

– Nej, vi var med även förra valet, men lyckades då inte komma in i fullmäktige, utan bara i EU, där vi har två parlamentariker från Piratpartiet och därmed är ett av de största svenska partierna där.

Men ni har väl bara en representant i EU?

– Vid själva EU-valet fick vi endast med Christian Engström, men efter Lissabonfördraget fick vi in ytterligare en parlamentariker i form av Amelia Andersdotter. Och nu siktar vi på att i första hand behålla dessa två parlamentariker via valet den 25 maj och i andra hand försöka få in även en tredje piratpartist, vilket skulle befästa oss som ett av Sveriges största EU-partier.

Vad är era viktigaste frågor inför EU-valet?

– Våra profilfrågor handlar om att vi vill att fildelning på nätet ska släppas fritt. Däremot vill vi sätta stopp för dagens övervakningssamhälle, där det visat sig att större delen av världens nätkommunikation avlyssnas av myndigheter. Vi vill kämpa för rätten till skyddad kommunikation, som en hörnsten i vårt demokratiska samhälle.

– Dessutom vill vi kämpa för ett mer demokratiskt EU, ökat inflytande för medborgarna och att EU bör närma sig den svenska offentlighetsprincipen. För faktum är att 60 procent av alla ärenden som beslutas om i Norrköpings kommunfullmäktige, påverkas idag av beslut som fattats i EU och därmed är det jätteviktigt att alla kan följa EU:s arbete på ett mer öppet sätt än vad som sker idag.

Och i höst siktar ni in er på svenska valen till fullmäktige, landstinget och riksdagen?

– Ja, alla tre kommer vi att kandidera till och förhoppningsvis göra debut där i höst, parallellt med vår EU-satsning.