Mats Thorslund är professor i Socialgerontologi vid Äldrecentrum. "Socialgerontologi" är inte direkt något vardagsord för oss lekmän. Enkelt uttryckt kan man säga att Thorslund forskar om samspelet mellan individ och social miljö under åldrandet.

Häromdagen talade Mats Thorslund på ett seminarium på Sveavägen 63 i Stockholm. "Allt fler kommer att dö av ålder; och att dö av ålder är inte så kul", sa Thorslund.

Jag var där.

Arrangör var tankesmedjan Leading Health Care. Temat för mötet var "ekonomi och demografi i omsorgen". Allt fler blir allt äldre. Vart ska pengarna komma ifrån som ska betala för den förmodat svällande äldreomsorgen framöver? Blundar de ansvariga politikerna för problemen? Är vi säkra på att det verkligen är ett jätteproblem vi talar om?

Mats Thorslund avstod från bestämda framtidsutsägelser under seminariet. Ändock är det nog så att just Mats Thorslund är en av de mest framträdande källorna till den från och till intensiva debatten om äldreomsorgens kommande finansieringsproblem. Men det är inte Thorslunds eget fel. "Seriösa forskare forskar inte om framtiden, eftersom framtiden ännu inte har inträffat", sa professorn till publiken på Sveavägen. Vilket är en klok, akademisk utgångspunkt.

Thorslund ägnar sig åt historien och nutiden. Läget är i korthet sådant att de medicinsktekniska framstegen i kombination med vår generella välfärdsmodell leder till att alltfler överlever tidigare dödliga sjukdomar. Allt färre går i graven på grund av hjärtinfarkt eller stroke. Det är därför ett växande antal av oss kan räkna med att dö av hög ålder där organ och kroppsfunktioner steg för steg säckar ihop.

Utifrån vad vi vet i dag och med våra kunskaper om demografin så är det högst relevant att fråga sig om vi är förberedda för den äldreomsorg som krävs för att möta behoven hos alla dessa kommande "ålderssjuka" på ett värdigt och jämlikt sätt?

Thorslund efterlyste en mer konstruktiv politisk diskussion om de demografiska påfrestningarna på ekonomi och jämlikhet. Dagens politiska debatt gav han inte mycket för. Politikerna når i "bästa fall" upp till nivån "pajkastning" om företag och vinster, sa professorn på seminariet.

På ledarsidan i morgon kommer jag till dels att invända mot Thorslund. Dels lyfter jag in Jonna Bornemark

och Bettina Kashefi i diskussionen. Missa inte det.