FOLKBLADET INSÄNDARE Frihandelsavtalet mellan EU och USA är viktigt och är värt en rejäl debatt i vårens valrörelse.

Vi Socialdemokrater är i grunden principiellt för frihandel och därmed positiva till Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) mellan EU och USA, på samma sätt som vi nyligen har träffat liknande handelsavtal med Korea och Kanada.

Vi tror att det kommer ha positiva effekter för EU-länderna, inte minst med tanke på att amerikansk ekonomi nu utvecklas bättre än Europas. Om EU lyckas förhandla fram ett bra avtal kommer det att främja skapandet av arbetstillfällen och öppna upp en "ny" marknad för EU:s produkter och företag.

Jag tror också att det vore bra om USA intresserar sig mer för Europa, och inte bara vänder sig mot Asien och Latinamerika, vilket starka amerikanska krafter förordar.

Det är dock självklart att vi aldrig skulle acceptera ett avtal som äventyrar europeisk lagstiftning när det gäller bland annat fackliga rättigheter, sociala och miljömässiga normer. Avtalet får heller inte på något sätt sänka våra hälsostandarder eller vårt konsumentskydd när det gäller hälsofarliga ämnen, genmanipulerade organismer (GMO) etcetera.

Det är viktigt att EU når fram till välavvägda resultat på dessa områden som inte inkräktar på grundläggande värderingar, t ex försiktighetsprincipen i EUs miljöpolitik. Vi kommer heller inte att acceptera konfliktlösningsmekanismer mellan företag och stater som skulle kunna underminera demokratiskt fattade beslut.

Och eftersom EU-parlamentet numera har vetorätt mot europeiska handelsavtal, och har visat att vi kan och vill stoppa dåliga avtal, såsom vi stoppade det s k ACTA-avtalet i fjol bör den här frågan diskuteras rejält inför EU-valet i maj. Att säga nej utan att försöka förhandla fram ett bra avtal vore enligt min mening like fel som att acceptera ett avtal som urholkar viktiga politiska principer.