En ”Klimatriksdag” planeras den 6 juni i Norrköping. På dess hemsida läser man: ”Jorden blir varmare – det är bråttom att sätta press på politikerna”. Målsättningen är att ”motverka klimatförändringarna”.

I debatterna är det viktigt att strikt skilja på två olika slags uppgifter. En del består av obevisade hypoteser, datasimuleringar, spekulationer och antaganden. Andra uppgifter består av uppmätta fakta och direkta observationer av verkligheten. De förra blir värdelösa, om verkligheten visar att de varit fel.

På hemsidan har vi funnit flera felaktiga påståenden:

- ”Den arktiska sommarisen är på god väg att försvinna.” Helt fel. Under hela 2013 var den större än de senaste fyra åren och ligger nu tillsammans med de senaste fem åren. Isen runt Antarktis har slagit historiskt rekord två år i rad.

- ”Den globala uppvärmningen beror på ökade koldioxidhalter i atmosfären.” Detta är bara en hypotes, som klimatpanelen IPCC under 25 år haft som sin viktigaste uppgift att bevisa, men har misslyckats. Det finns många tecken på att naturliga krafter styr klimatet och tusentals forskare hävdar att mer koldioxid inte kan ha någon dominerande effekt.

- ”Om vi inte hejdar de globala utsläppen . . . är vi på väg mot ett reellt hot mot den mänskliga civilisationen.” Detta påstående härstammar från IPCC. Det baseras på datorsimuleringar, som visar ständigt stigande temperatur. Ingen stigning har noterats på 17 år, så deras fel har blivit större för varje år. Ändå spår IPCC klimatet för 2040 och 2100. Med sunt förnuft förstår man att detta inte är rimligt.

Den enda sentida klimatförändring som mätts upp är en global uppvärmning av knappt en grad under 1900-talet. Den var en välgörande återhämtning efter det kalla 1800-talet. Tillsammans med den ökade halten koldioxid i luften har den gett oss större skördar, större tillväxt i skogarna, grönare öknar och färre orkaner. Den har varit bra och har stannat. Då är det inte brått att motverka uppvärmningen.

Riksdagens debatter bör grundas på fakta. Då stora missförstånd tycks råda, erbjuder vi oss att där presentera den viktigaste forskningen om klimatet.