FOLKBLADET LEDARE Varje människa som ofrivilligt måste gå från ett jobb utsätts för stora prövningar. Oron för framtida inkomster, för hur det ska bli med allt, förlusten av arbetskamrater och ett arbete man trivts med är densamma oavsett om det är person som mister jobbet. Eller som idag då beskedet kom att Whirlpool stänger hela sin tillverkning i Norrköping och drygt 320 personer får gå.

Arbetslöshetens prövningar är individuella. Det ena är inte värre än det andra för den enskilde som drabbas.

Det som gör beskedet från Whirlpool allvarligare och mer dramatiskt är den samhällseffekt som en stor nedläggning innebär. Norrköping som precis rest sig från 1990-talets omvälvande industriflykt utsätts än en gång för en arbetslöshetschock som sprider sig i samhället.

Som kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist konstaterarfolkbladet.se så har ju Norrköping "tyvärr utvecklat en viss kunskap på det här området."

Den kunskapen kommer väl till pass nu. Dels finns en vana att arbeta gemensamt mellan kommunen, företaget och statliga instanser som Arbetsförmedlingen. Dels och framförallt finns vetskapen om att det går att ta sig ur även svåra problem.

Företagets beslut att flytta produktionen och forskningen till norra Italien är för allt vad jag förstår underbyggt. Det handlar inte om att medarbetarna i Norrköping har gjort ett sämre jobb eller varit mindre produktiva. Saken handlar i stort om geografi. Norrköping ligger där det ligger. Och Whirlpools stora och viktigaste marknader ligger där de ligger.

Det finns ingen anledning att försöka anslå en hurtig eller optimistisk ton. Dagens besked från Whirlpool är en stor motgång för de drygt 320 personerna som blir av med jobbet och inkomsterna. Det är en svår motgång för Norrköpings kommun och för Norrköpings näringsliv.

Men när väl detta är sagt så gäller det att se framåt. Det är där möjligheten till lösningar finns för de enskilda människorna och för samhället Norrköping. Idag och en tid framåt känns det nattsvart för framförallt de drabbade. Men som Stjernkvist säger så har Norrköping gått igenom den här ekluten förut. Samhället är mer förberett nu. Utbildningsalternativen är fler. Kommunikationerna är bättre. Trygghetspaketen är fler i kollektivavtalen. Norrköping kommer att resa sig från den här smällen också.