FOLKBLADET DEBATT Det är ett nytt år och nya lagar har från och med den första januari verkställts. En av alla lagar handlar om att kommuner inte längre får välja själva om de vill ta emot flyktingar eller inte. Kommuner som vare sig har någon möjlighet rent ekonomiskt eller av andra skäl inte vill ta emot några flyktingar kan inte längre säga nej. Det innebär att det är det kommunala självbestämmandet vid sidan av den övriga kommunala välfärden som drabbas. Termen flyktingar är i sammanhanget ganska bred och innefattar utöver kvotflyktingarna, de hårdast drabbade som kommer från FN:s flyktingläger, även asylsökande.

I Norrköping togs det exempelvis emot hundratals flyktingar under förra året som förutom fria bostäder, försörjningsstöd och annan kommunal service dessutom har fördelaktiga villkor för sjukvård och statlig välfärd. Detta sker samtidigt som det råder bostadsbrist, hög arbetslöshet, försämrad folkhälsa, skolor och äldreboenden tvingas lägga ner. Allt detta som ett resultat av kommunens dåliga ekonomi. Vi ser samtidigt hur kommunen likaså inför inköps- och anställningsstopp inom sina verksamheter och materialkostnaden per skolelev sänkts. Att då sedan gå ut i media och totalt ignorera rådande situation genom att vurma för att kommunen ska prioritera ett mottagande som kan kosta skattebetalarna tusentals kronor per person och dygn, är minst sagt anmärkningsvärt. Notera även att ingen av flyktingarna som kom till Norrköping under 2012 eller 2013 var s.k. kvotflyktingar från FN.

Om det stannade där skulle det vara illa nog men det är värre än så. På nyårsafton publicerade Folkbladet en artikel där kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) kommenterade Malmö kommuns nyligen tagna beslut om att bevilja papperslösa barn försörjningsstöd. Stjernkvist är tydlig med att han anser att Norrköping bör göra precis samma sak. Detta strider mot den gängse tolkningen av Barnkonventionen som samtliga Europeiska länder står bakom.

Artikelbild

| Lars Stjernkvist (S) är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. I dagens debattartikel ställer Markus Wiechel (SD) frågor om hur "papperslösa" flyktingar ska tas om hand i Norrköping.

Termen ”papperslös” används uteslutande som samlingsbegrepp för personer som trots Europas generösaste asylregler inte får tillstånd att vistas i vårt land. Lars Stjernkvist vill således, med skattebetalarnas pengar, finansiera mottagning av personer utan både uppehållstillstånd och skyddsbehov. Det framgår också att Norrköpings kommun samverkar med Asylgruppen i Norrköping. Denna ljusskygga organisation har vid ett flertal tillfällen haft arrangemang tillsammans med den utomparlamentariska och våldsbejakande vänstern. Deras främsta syfte är att bryta mot svensk lag genom att stötta illegal invandring.

Lars Stjernkvist, är det värdigt en kommun som Norrköping att ha företrädare som aktivt samverkar med och stöttar organisationer eller personer som medvetet bryter mot svensk lag?