FOLKBLADET INSÄNDARE Danmark är ett föregångsland vad gäller vindkraft, det framhålls gärna av ett enigt miljöetablissemang med energiminister Anna Karin Hatt och miljöminister Lena Ek i spetsen, båda (C). Det framhålls inte med samma iver att Danmark också är först med att varna för skadeverkningar av vindkraftbuller på närboendes hälsa och välbefinnande. En artikel om vindkraftbuller i tidningen Dagbladet 7 december inleds med orden ”Förre miljöministern Hans Christian Schmidt (V) har gått till strid mot de vindmöllor han själv har varit med om att bana väg för. – Jag känner ett särskilt ansvar, nu när det visar sig att folk kan bli sjuka av möllorna, säger han”.

Sanningen om vindkraftbullrets lömska verkningar börjar tränga sig på även i Sverige. Alltfler rapporter om sömnlöshet, stress, oro, huvudvärk m.m. når nu kommuner som i god tro gett tillstånd till etableringarna. Regelverket har följts, naturvårdsverkets rekommendationer om bullergränser har följts, ändå blir folk sjuka. Vi är på väg mot en bullerskandal, i vindkraftens tecken.

Många danska kommuner stoppar vidare utbyggnad i väntan på nya bullerbestämmelser som kan garantera hälsa och välbefinnande hos närboenden. I väntan på nya svenska bestämmelser borde vi följa det danska exemplet. Ministrarna Hatt och Ek känner väl också ett "särskilt ansvar"?