Tjänstemännen på kontorsleverantören saknar idag tjänstepension och kräver nu kollektivavtal, för att få inflytande och fackliga rättigheter.

- Unionen har sedan två och ett halvt år tillbaka förhandlat med företaget, för att få till stånd kollektivavtal om löner och anställningsvillkor för tjänstemännen. Våra krav har hela tiden förhalats. Protokoll har varken signerats eller returnerats och vi anser att vi har kommit till vägs ände i förhandlingsarbetet. Det säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

Strejkvarslet omfattar elva tjänstemän, som bland annat arbetar med kontorsadministration, inköp, försäljning och ekonomi.

Kontorab-koncernen består av moderbolaget Kontorab AB och de helägda dotterbolagen Kontorab i Norrköping och Kontorab Logistic. Koncernen är familjeägd.