Är det sant att vem som helst kan ändra fakta på Wikipedia?

- Ja, det är sant.

Men går det att lita på det som står om vem som helst kan ändra?

Artikelbild

- Det är just därför man kan lita på Wikipedia. I ett gammalt uppslagsverk så finns det också fel, och då går det inte att ändra det direkt utan man måste vänta till nästa upplaga. Men på Wikipedia kan man ändra det på en gång.

Borde alltså olika universitet använda sig mer av Wikipedia?

- Jag tycker att forskare på olika universitet borde skriva i Wikipedia. Om man undrar om någon sjukdom så kan man slå upp den, och om då en forskare har skrivit om den så blir det ju bättre. Men ja, universitet borde använda sig mer av Wikipedia.

Hur kom det sig att Wikipedia startades från början?

- För tio år sedan så skapades många nya internetföretag. Då var det några amerikanare som kom på att man kunde göra ett uppslagsverk på nätet. Personer fick lämna in sina betyg och så kunde man bli anställd och få skriva, men det gick inget bra. Det höll ett år, sedan öppnade man upp det för allmänheten. Då blev det Wikipedia.

Vad görs för att Wikipedia ska klara sig ekonomiskt?

- De personer som skriver är frivilliga. Men en stor insamlingskampanj har gjorts för att bland annat kunna bekosta de dataservar som Wikipedia är på.

Men du är användare, hur länge har du varit det?

- Sedan 2001, men det har gått i perioder. Ett tag har jag varit mer aktiv, sedan har jag varit mindre.

Vad får du som användare göra?

- Jag skriver.

Men vad skiljer då dig och mig om vi båda får skriva på Wikipedia?

- Det är egentligen inget som skiljer dig och mig. Men jag sitter med som ledamot i den svenska styrelsen för Wikipedia, Wikimedia Sverige. Den växte fram när vi hade wikiträffar. Vi som är användare träffas för att fika och prata. Sedan växte styrelsen fram.

Vad vill du säga till personer som fortfarande inte vågar använda Wikipedia för att de inte litar på det uppslagsverket?

- Man ska alltid ställa sig vissa frågor. Vem har skrivit? Vad finns det för intresse? Har personen avsikter? Alltså om det är en politiker så kan den skriva saker som gynnar den. Många hänvisar även till andra källor. Men det här gäller alltid på Internet.

Slutligen, hur ska ni fira på lördag?

- Vi ska träffas på Statsbiblioteket i Stockholm klockan tolv. Där ska vi ha lite filmvisning och äta bakelser.