Har du någon lösning på problemet?

 

 

 

Hur har det gått?

 

 

Så det finns tillräckligt med kapacitet för att få plats med all simundervisning?