Vad det handlar om är en installation. Ett större antal högtalarpar står utplacerade på notställ tillsammans med en mikrofon, de kallas för celler. Varje cell tar in vad den hör och försöker sedan spela upp det i takt med lokalens bakgrundsljud.

<span class="mr">Oförusägbart
</span>Effekten blir att varje cell kan ta in ljud som spelas av andra celler, åstadkoms av människor i rummet eller snappas upp på annat sätt.
På så sätt bildas en oförutsägbar ljudmiljö i lokalen, stundtals låg, stundtals högljudd.
- Det är som med musiker, man vet hur varje musiker låter enskilt, men inte hur de låter tillsammans. Vi vet hur varje cell fungerar, men inte hur de interagerar med varandra, förklarar Martin Lübcke som bland annat är doktor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet.
Upphovsmakarna - förutom Martin Lübcke även producenten Olle Cornéer och arkitekten Christian Hörgren - kallar Bacterial Orchestra för en självorganiserande ljudorganism och är själva väldigt intresserade av hur den beter sig. Precis som New Media Meetings besökare.
- Folk som kommer ner hit är intresserade och tycker det är skoj, konstaterar Lübcke.