Det är Alstom som tillhandahållit den här provduo-spårvagnen, som annars ska höra hemma i tyska Kassel. Där man, likaväl som i t ex Karlsruhe och Saarbrücken, redan har förenat spårvägs- och pendeltågsnät.
De här vagnarna accelererar och bromsar snabbt, effektivt och samtidigt mjukt. Är därmed perfekta för lokal- och regional spårbunden trafik, med dess många stopp.
Provturer körs nu måndag-tisdag i Norrköping, från hållplatsen Centralbadet i korsningen mellan Nygatan/Östra Promenaden och ut till Vidablick.
Gratis är det, och på provturen Folkbladet åkte med var det en blandning av projektdeltagare, entusiaster och så att säga vanliga Norrköpingsbor. Som helt enkelt passade på att åka gratis, när nu tillfälle bjöds.

<span class="mr">Pilotlän
</span>Väg- och Trafikinstitutet genomför som bäst ett projekt för att studera bärkraftigheten hos duospårvagn i Sverige, och Östergötland har då valts som pilotlän. Det är för den här typen av områden, som man kan tänka sig duospårvagnar. Redan finns här ju också pendeltrafik, lokaljärnvägar och spårväg.
Vagnen har nu testats på järnvägarna från Linköping till Åtvidaberg resp Kisa, med alla dessa små samhällen som med utbyggd duospårväg skulle få helt annan potential. Att där inte är elektrifierat är inget problem; vagnen kör också på diesel och i framtiden kanske på biogas.

<span class="mr">Lugnt och jämnt
</span>På idéplanet ingår på sikt även spårväg i Linköping, från Resecentrum och bort mot Universitetet/Mjärdevi. Med Ostlänken frigörs sedan spårkapacitet Norrköping-Linköping, och det är då de verkliga kombinationsmöjligheterna börjar yppa sig. Såsom att kunna åka raka vägen, utan att behöva byta, från universitet till universitet.
Bland resenärerna på provturen finns flera synnerligen intresserade Linköpingsbor. Som redan åkt med till både Åtvidaberg och Kinda, och nu också vill veta hur den här vagnen känns i stadstrafik.
- Mycket lugnare och jämnare, säger Bo Norman som också flitigt filmar på vägen. Rälsen är av annan kvalitet här än på Kindajärnvägen.
- Det är fantastiskt hur den accelererar, den här vagnen. Från noll till 100 i timmen som ingenting. Däremot är bänkarna för hårda, om man ska åka långt. Efter en timme har man verkligen träsmak.
Han hoppas på, att även Linköping ska satsa på spårväg. Det är, anser han bestämt, framtidens kollektivtrafik.

<span class="mr">Göteborg nästa
</span>Projektledaren Ragnar Hedström omtalar att man efter Norrköping ska vidare till Göteborg, Helsingborg och Lund för fortsatta tester. Sedan ska då detta försök utvärderas, och där ingår då också synpunkter från resenärerna.
Att det hela är tekniskt fullt genomförbart står redan klart. Många initierade tror också fullt och fast på, att just duospårvagnarna är framtidens lösen.
Norrköpings kommuns trafiksystemutvecklare Jan Zetterberg påpekar, att man här under det senaste årtiondet bytt ut ca 75 procent av spårvägsrälsen och att denna då anpassats till de bredare spårvagnar (25 cm), som det här handlar om.
Olika sätt att ansluta Norrköpings spårvägsnät till järnvägen har studerats. En lösning med poänger är, att göra anslutningen vid Vattenverket. Om treans spårvägslinje förlängs dit kan resenären till universitetet behändigt kliva av vid Nygatan-Kungsgatan.

<span class="mr">Mindre skala
</span>Det är också, säger Zetterberg vidare, fullt möjligt att på olika vis börja med duospårväg även i mindre skala.
Även utan Ostlänken bör det vara möjligt, att medelst en hopkoppling erbjuda pendeltrafik mellan - till exempel - Ringdansen och Kolmården.
Och visst ser framtiden då redan riktigt spännande ut!