Norstel utvecklar, tillverkar och marknadsför kiselkarbidbaserade lösningar för tillverkning av halvledarprodukter till kraftelektronik, bland annat för bilindustrin.

Fabriken på Händelö invigdes 2006. Företaget har under flera år varit ett utvecklingsbolag med stora, kostsamma satsningar, för att ta fram de produkter som man har idag.

2009 genomgick Norstel en företagsrekonstruktion.

– Vi har haft rätt stora kraftiga negativa resultat under åren som bolaget har funnits. Det beror på den stora satsningen på den här produkten som vi nu har framme, säger styrelseordförande Jan-Eric Bergström.

Nu genomgår bolaget en omorganisation.

– Nu har vi kommit till det läget att vi har produkter som vi kan producera och som lever upp till den standard som våra presumtiva kunder kräver.

– Nu måste vi börja fokusera verksamheten på vår tillverkningsprocess, gå från ett utvecklingsstadium till att bli ett mer producerande bolag.

Samtidigt drar företaget ner på ambitionen när det gäller nyutveckling.

I samband med omorganisationen, då man slår ihop vissa avdelningar, beräknas tretton anställda bli övertaliga. Åtgärden bedöms som nödvändig för att minska kostnaderna i bolaget.

Personalen informerades under tisdagen.

Läs mer i torsdagstidningen.