Norge Oslo ska bli en grönare stad. Som ett första steg ska det under nästa år planteras 10 000 träd runt om i Norges huvudstad, en markant ökning från årets 302 planterade träd. Totalt hoppas staden kunna plantera 100 000 träd fram till år 2030.

Kommunen ska inte på egen hand stå för all denna plantering. Det ska genomföras i samråd med näringslivet och vi ska se över hur medborgarna kan bidra genom att till exempel plantera träd i sina egna trädgårdar, säger kommunrådet Hanna E Marcussen, som tillhör Miljøpartiet De Grønne, till Dagsavisen.

Marcussen erkänner att det är ett högt mål, redan årets 302 träd var en ökning mot 2018, då 32 träd planterades. I hela Oslo står det i dag mellan 700 000 och 1,2 miljoner träd.