– Vi råder alla att spara till sina barn och det tar inte lång tid att komma igång. Gå in på din banks hemsida och följ instruktionerna, där hittar du information om olika sparalternativ du kan välja bland.

Du behöver dock ta ställning till hur du ska spara och om du ska spara i ditt eller barnets namn. Det du ska ha i åtanke är självklart att det är barnets pengar. I Östergötland sparar nästan hälften av alla föräldrar till sina barn i barnets namn.

– Vilken väg du väljer att gå är upp till dig men det finns några faktorer som är viktiga att ta i beaktning, fortsätter Cecilia.

Artikelbild

Hon berättar att om du sparar i barnets namn finns en risk för att pengarna används till något helt annat än det som är tanken. Det är inte alla ungdomar som är mogna att ta hand om en stor summa pengar när de fyller 18 år. Sparar du däremot i ditt eget namn kan det vara klokt att tänka på arvsrätten och vem som är förmånstagare.

– Ett tips jag vill ge är att inkludera barnet i sparandet, att väcka intresse för ekonomi och pengars värde är ju en investering i sig. Ser barnet hur summan växer över tid så är nog risken för att hen ”slösar” bort pengarna vid sin 18-årsdag mindre än om det får hela sparandet som en överraskningspresent.

Fördelen med att spara i eget namn är att du väljer när barnet ska få sina pengar och du får på så sätt större inflytande över hur pengarna används.

– Det du ska tänka på om du sparar i ditt namn är att om du avlider gäller vanlig arvsrätt. Det betyder att barnet kanske inte får sina pengar som det är tänkt eller kanske bara en del av dem. Upprätta gärna ett testamente eller spara genom en kapitalförsäkring som ser till att pengarna hamnar rätt.

Artikelbild

Oavsett om du har råd att lägga undan en liten eller en större slant till ditt barn så växer pengarna och blir en bra start in i vuxenlivet.

– Det viktigaste är att du gör ett aktivt val utifrån er familjesituation. Involvera barnet när det är så pass gammalt att det blir mer medveten och kanske mer intresserad av sparande och placeringar. Jag kan rekommendera en så kallad generationsfond, där andelen aktier och därmed risken minskar när utbetalningsdagen närmar sig. Du behöver endast tänka på att se till att överföringen av pengar sker, resten sköts automatiskt, berättar Cecilia.

Artikelbild

Om du börjar spara när ditt barn föds och du sätter in 200 kronor i månaden så kan det ge 51.943 kronor vid två procents avkastning och 76.563 kr vid sex procent till 18-årsdagen. För fler exempel se tabell ovan.

Spara i ditt eget namn:
- Välj själv när barnet får tillgång till pengarna.

- Det är enkelt att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) direkt i internetbanken, du kan både följa och ändra placering av pengarna.

- Pengarna är juridiskt sett fortfarande dina eftersom de står i ditt namn. Vill du vara säker på att pengarna går till barnet om något skulle hända dig så behöver du skriva ett testamente där du anger barnet som arvtagare.

- Du kan spara i en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare, då är du säker på att barnet får hela sparandet.

Spara i barnets namn:
- Öppna ett Investeringssparkonto (ISK) i barnets namn och personnummer som förvaltas av dig som förälder tills barnet fyller 18 år.

- När ett ISK öppnas i barnets namn behöver båda föräldrarna (eller förmyndare) skriva under avtalet på bankkontoret.

- Öppnas ett ISK i barnets namn och ni är två föräldrar (förmyndare) som företräder barnet, måste ni uppge om ni vill disponera kontot gemensamt eller var för sig.

- När barnet fyller 18 år bestämmer det helt själv över sitt sparande.