KONSERT i IMMANUELSKYRKAN

Ann-Christin Hallgren: sång

Bengt-Göran Sköld: kompositör, piano

Text: Marianne Bokblad

Efter en blandning av vårsol och snöyra under söndagen samlades redan tidigt en riklig publik till kvällens uruppförande av fjorton andliga sånger. Ursprunget ett beställningsverk med en sång komponerad för var och en av kyrkoårets söndagar, så det finns flera än de som framfördes vid detta tillfälle. Redan detta att inga kyrkbänkar gapade tomma kändes lovande.

Bengt-Göran Sköld lät pianoackompanjemangen flöda följsamt och knöt i många av sina sånger an till den Lied tradition som blomstrade på artonhundratalet. Har fanns berättande texter med anknytning till kyrkoåret där Ann-Christin Hallgrens klassiskt skolade röst med tät och vacker klang skapade Liedstämning som var övertygande. Hennes smidigt böjliga stämma bar också vid oväntade harmoniväxlingar, befriande klart och rent.

Ett par sånger av kompositören benämnda "konstmusikaliska" hade ett mer modernt tonspråk, bröt av mot den klassiska Lied/romanstraditionen där de flesta sångerna tycktes ha sina rötter. Sparsamt med influenser från andra genrer både vad gäller komposition och framförande, undantaget någon enstaka sång som föll lite platt i traditionell frikyrkoton. Allt kändes inte nytt.

Men flesta av sångerna klingade vackert och trovärdigt, där sångerskans genuina glädje och kärlek till sångerna förgyllde.