Folkbladet har tidigare skrivit om den försvunna målningen "Karin skalar äpplen" som plötsligt återfanns för ett år sedan, när en privatperson lämnade in den till Bukowskis för försäljning. Den hade då varit försvunnen från Konstmuseet i över 20 år.

Nu säljs målningen på höstens klassiska auktion i början av december. Utgångspriset är 1,2-1,4 miljoner kronor och konstsamlaren, som köpt verket i god tro, var inte beredd att gå med på kommunens bud på 750 000 kr.

- Det är ju hans så han bestämmer. Ägandeskapet är inte behäftat med några misstankar, men något har hänt långt tillbaka i tiden, säger Paulina Sokolow, på Bukowskis.

Helena Persson, chef på Norrköpings Konstmuseum tycker att situationen är olycklig.

- Vi önskar inget annat än att målningen ska komma tillbaka till oss. Kanske finns det någon god människa där ute som tycker att den här hör till Norrköpings konstmuseum. I annat fall kan vi inte påverka den här processen som det ser ut nu.

Kommunstyrelsen har gjort tydligt att kommunen fortfarande ser sig som rättmätig ägare. Men beslutade samtidigt att det inte var aktuellt att köpa tillbaka tavlan till marknadspris.

- Kommunstyrelsen har varit väldigt tydlig med att man inte alls är beredd att avsäga sig rätten till konstverket moraliskt, även om man inte har lagstöd för det. Det tycker jag är mycket bra. Vi kan inte annat än se det som vår målning, säger Helena Persson.

Kan målningen hamna på ett annat museum?

- Jag finner det osannolikt att ett annat museum köper in ett verk som moraliskt sett hör till Norrköpings konstmuseum. Det lägger man inte resurser på.

Visningen öppnas på onsdag och då är den äppelskalande Karin till allmän beskådan.