Utveckling kommer, steg för steg, även om det ibland går långsamt. Ibland är utveckling en explosiv förändring, en mur som rivs, en lag som förändras. Ibland passerar utveckling ganska tyst förbi och märks endast i reflektion. Att "God's Own Country" inte handlar om homosexualitet när manliga huvudrollfigurerna faller för varandra är utveckling. Alla minoriteter strävar efter det här. Att slippa vara representanter, att ens särdrag inte är det som alltid lyfts fram. Filmen handlar om Johnny och Gheorghe, inte om vad som händer när en bondson visar sig vara homosexuell. Små steg av utveckling som på ett djupare plan är någon form av paradigmskifte. Kanske skulle verkligheten vara annorlunda. Förmodligen skulle chocken vara stor om en aggressivt maskulin bonde föll för en romsk migrantarbetare. Men att filmer nu görs där så inte är fallet är i sig framsteg.

Johnny Saxby är ett åskmoln som arbetar på sin fars bondgård. Pappan har skadat sig och Johnny får ta större ansvar. Något han gör allt för att slippa undan. Resten av livet är också ett hopkok av destruktivitet. Johnny är redo att slåss mot varje varelse i närhet och periferi. Tidigt framgår det att han inte är speciellt lycklig, något som inte heller drabbat hans far eller farmor. Livet är slit utan glädje.

Familjen anställer arbetaren Gheorghe för extrahjälp på gården. Något drar Johnny till Gheorghe även om han inte gör speciellt mycket ansträngning för att mjuka upp sig. Istället försöker Johnny med allt han har att förstöra hoppet framför sig.

Josh O'Connor i huvudrollen är en jätte som Johnny. Han bär den frustrerande mannens alla uttryck och sidor. Med kroppsspråket syns vilsenheten under Johnnys tuffa exteriör. Även om han föder irritation skapar han även sympati för sin rollfigur. Tittaren vill honom väl även om vi inte riktigt orkar med alla hans egenskaper. Det ser både ansträngande och utmattande ut att spela Johnny. Även Alec Secareanu är en stark närvaro, men framförallt lyser O'Connor. Skådespelargiganterna Ian Hart och Gemma Jones förstärker skickligt bilden av en familj på förfall.

"God's Own Country" är inte romantik eller harmoni. Om du undrar varför Gheorghe orkar med Johnny är du knappast ensam. Trots råheten lyckas Francis Lee på ett hjärtligt sätt visa vad olycka gör med människor. Och i slutändan också vad godare krafter kan leda till. Att vi alla behöver lite plus i livet för att orka med alla de minus som levereras vare sig vi är redo eller inte.