Varför heter ett kvarter i Norrköping Godvän?

Och vad är bakgrunden till kvartersnamn som Enväldet, Renströmmen och Trätan?

Det är några av frågorna som Peter Kristensson tittar närmare på i sin nya bok "Norrköpings kvartersnamn".

Journalisten och författaren som 2014 släppte boken "Norrköpings gatunamn" har forskat vidare i stadens historia och i uppföljaren berättar han om ålder och bakgrund till namnen på Norrköpings drygt 1 300 kvarter.

– I namnen lever minnet vidare av historiska byggnader, verksamheter och händelser, och av människor som för länge sedan skridit till skuggornas värld, säger Peter Kristensson, i ett pressmeddelande.

De äldsta kvartersnamnen tillkom i början av 1700-talet när staden byggdes upp igen efter att ryssarna varit här och satt staden i brand. Namnen speglar i hög grad den tidens Norrköping – ofta genom att de hämtades från tomtägarens namn eller yrke, exempelvis Eken (Jacob Ekbohm) Vintern (Olof Winter), Hatten (hattmakare) och Klockan (klockgjutare).

Peter Kristensson har arbetat på Sveriges Radio i 29 år men sedan tidigare i år jobbar han heltid med historia i det egna företaget Klingsbergs Förlag. Han har även studerat historia vid Linköpings Universtitet och driver sedan 18 år tillbaka Nättidningen Svensk Historia.

Peter skriver numera även krönikor i Folkbladet.