I två omgångar har Rita Nettelstad jobbat med vad som nu utgör videoinstallationen Blinds. Den första etappen inleddes 2012 inför hennes examensutställning på Konsthögskolan Valand och var som ett översättningsarbete, berättar Rita. Blinde Bo Eckebrink tolkade Ritas teckningar enligt hennes detaljerade beskrivningar.

– I själva teckningen jobbar jag med det oförutsägbara, att komma vidare med något okänt, säger Rita Nettelstad.

Filmatiseringen av teckningsprocessen blev "En studie av handen".

Artikelbild

| Ögonblick. Bo Eckebrink fångade sin vardag genom linsen på en engångskamera.

Efter att ha tänkt mycket kring projektet under en längre period tid kände Rita att hon ville utveckla det till något djupare. Resultatet blev ytterligare ett videoverk – "Att se det osedda". Här är det istället Bos vardag som porträtteras.

– Då 2012 låg min värld i fokus och han tolkade. Jag ville gå närmare hans verklighet. Han som inte har tillgång till de koder som jag har.

– För honom blev det här mer politiskt.

I "Att se det osedda" har Bo Eckebrink tagit en serie bilder i sin vardag med en engångskamera, många i en stor park i Göteborg. Det är i den parken de sedan möts och samtalar om bilderna och detaljernas betydelser framför filmkameran.

Initiativet till Blinds var Ritas, men hon och Bo har jobbat tillsammans sedan start. Projektet är ett möte dem emellan – och ett mycket givande sådant.

Utställningen finns i KSM-labbet på Norrköpings stadsmuseum fram till den 3 maj. Därefter ställs Blinds ut på Fabriksgatan i Gårda, Göteborg.