Östgötateatern gör under året två tunga personalförändringar i ledande roller: nu är den ena avklarad. Fanny Twardomanski är sedan den 1 mars ny produktionschef och dessutom biträdande teaterchef på Östgötateatern. Hon ersätter Marie Wahlqvist som till sommaren går i pension efter hela 28 år på Östgötateatern.

– Ja, jag har jobbat några dagar nu och trivs bra, säger Fanny Twardomanski som flyttat till Norrköping och nu bott här några månader – hon har också viss kunskap om Östgötateaterns verksamhet sedan tidigare.

– Jag är mäkta imponerad över Ung scen Öst, de har inspirerat resten av landet med sitt sätt att göra teater för unga.

Den 1 augusti tillträder Nils Poletti posten som teaterchef efter Johan Celander. Fanny Twardomanski och Poletti har samarbetat tidigare, nämligen i Turteatern (där Nils Poletti för närvarande är konstnärlig ledare).

Är det en stor fördel att ha samarbetat tidigare?

– Absolut! Det var lite av en förutsättning att vi båda valde att komma hit till Östgötateatern, betonar Fanny Twardomanski.

Har du några tankar om hur teatern kan utvecklas framöver?

– För mig är organisationsformer viktiga, att hitta de bästa sätten att ta fram aktuella scenkonstproduktioner och jobba vidare med teaterns produktionsmodeller. Sedan är det ju en teater i förändring eftersom Marie och Johan varit här i över 20 år, jag ser att vi behöver jobba med både spets och bredd. Hitta sätt att nå andra publikgrupper som vi idag inte når, göra teater som är tillgänglig och ger gemenskap, säger Fanny Twardomanski.

– Det kan handla om vilka rum vi ska spela i, det kan handla om text och form men det viktiga är att erbjuda en teater som är attraktiv. Där kan vi också ta inspiration från Ung scen Öst men utveckla för en vuxen publik.

Hon tycker om de senare årens musikaler som satts upp på Östgötateatern.

– Det är fantastiskt med Östgötateaterns satsning på nyskrivna musikaler där man har tagit risker, där har man gjort ett bra arbete, säger Fanny Twardomanski som tillägger att den första repertoaren som kommer att sättas av henne och Nils Poletti är den för våren 2019.

Från Scenkonstbolagets sida är man nöjd med tillsättningen.

– Inför att vi skulle rekrytera en ny produktionschef la vi mycket tid på att ta fram en kravspecifikation för tjänsten. Fanny Twardomanski matchade den profilen på ett utmärkt sätt. Vi är glada över att hon har börjat hos oss som produktionschef. Att hon och Nils Poletti har arbetat ihop tidigare och är ett bra team var ytterligare en bonus, säger Pia Kronqvist, VD.