Rättsligt Jäv uppstod inte i ett våldtäktsärende där ny bevisning lämnades in efter det att huvudförhandlingen avslutats, enligt en dom i Högsta domstolen (HD). Därmed går domstolen emot den dömdes åsikt att en ny rättegång borde hållas med andra domare.

Avgörandet i detta fall kan få betydelse för om den så kallade kulturprofilen kommer att få sin sak prövad i HD.

I hovrätten dömdes han till 2,5 års fängelse för två våldtäkter. Han har överklagat domen till HD och hävdar bland annat att rätten även i hans fall var jävig, eftersom han lämnade in ny bevisning efter huvudförhandlingen.

Artikelbild

| Högsta domstolen ska pröva om kulturprofilen ska ges prövningstillstånd eller inte. Arkivbild.

I väntan på det första jävsavgörandet beslutade HD att skjuta upp beslutet om kulturprofilens prövningstillstånd, men nu kan domstolen ta upp kulturprofilens ärende igen.