Väder Upplever du att ljud från bilar, tåg och flygplan hörs tydligare en klar och kall vintermorgon? Och som kontrast att ljuden verkar mer avlägsna en varm sommareftermiddag? Detta beror på väderläget! Hur temperaturen och vinden ändras med höjd har nämligen betydelse för hur vi uppfattar bullerljud. Sommardagar har vi den varmaste luften vid marken och då avtar ljudet med höjden. Ljudet kan liksom sägas böjas av uppåt och gör att bullernivån uppfattas som lägre. Om man istället ser på en vintersituation då temperaturen generellt stiger med höjden böjs istället ljudet nedåt, mot marken. Vi får då en förstärkning av ljudet och det blir mycket buller. Om man står i medvind eller motvind har också betydelse. I motvind blir bullret lägre, bullerljudet böjs snabbare av uppåt och bort. I medvind, däremot, blir det en förstärkning som är likvärdig med vintersituationen. Om man skulle studera en ljudkälla, som hela tiden skickar ut samma ljud, kommer det att höras olika högt beroende på vädret och det varieras beroende på tid på året men även när på dygnet man lyssnar. Mitt på dagen en sommardag hörs det som lägst och bullrigast på kvällar, nätter och morgnar, och då speciellt under vintern.