I dag, torsdag, hålls bokrelease för Susann Idervalls och Agneta Östlunds ”Kvinnliga grafiker i Östergötland” på Östergötlands museum och under dagen visas även blad av grafikerna i en endagsutställning.

– Vi vill lyfta fram några av de kvinnliga grafiker som är verksamma i länet och presentera konstgrafiska tekniker. Boken vänder sig både till dem som jobbar med grafik och konstföreningar, men också till dem som inte alls känner till de grafiska teknikerna som vi går igenom i boken, säger Agneta Östlund.

Agneta Östlund är själv konstnär, bosatt i Norrköping och håller kurser i grafik. Hon arbetar gärna med flera grafiska tekniker så som collografi, fotopolymer, torrnål och linoleumsnitt i ett och samma blad. Under två års tid har hon arbetat med boken tillsammans med Susann Idervall, ingenjör och informationsdesigner i Norrköping som även driver en egen grafisk verkstad. De båda författarna fick 2014 Region Östergötlands kulturstipendium för sitt gemensamma bokprojektet, men även Östgöta konstförening stöttar utgivningen.

Artikelbild

Bokaktuell. Konstnären Agneta Östlund är en av författarna bakom boken Kvinnliga grafiker i Östergötland. De tekniker hon själv föredrar är fotopolymer, image on, collografi och torrnål.

I boken presenteras totalt 25 kvinnliga grafiker från hela länet i text och bild. Finspångskonstnären Isabelle Nilsson finns med och flera grafiker från Norrköping: Ann-Lis Enlund, Karin Strand, Berit Hammarbäck, Anneli Lindberg och Agneta Östlund. De berättar om sina konstnärskap, sina bildvärldar och det praktiska arbetet i grafikverkstaden.

– Vi vill gärna tillägga att det finns fler väldigt duktiga grafiker i länet, men vi var tvungna att göra ett urval och har då försökt få en bra geografisk spridning i landskapet. De som presenteras är konstnärer som har en egen press eller är knutna till grafikcentrum, säger Agneta Östlund.

Grafik är en konstform med mycket långa anor. Redan under 200-talet användes träblock för att trycka mönster på textil i Kina. Men de grafiska teknikerna förnyas ständigt – inte minst genom digital teknik. Grafikens status har skiftat genom åren och på senare år har grafik som klassats som alltför mörk rensats ut från sjukhuskorridorerna.

– Grafiken har ofta hamnat i skymundan av måleriet. Men nu märker vi av ett visst uppsving. Idag upplevs grafiken mera tillåtande och många blandar flera grafiska tekniker i en och samma bild. På så vis har grafiken blivit mer avancerad, säger Agneta Östlund.

Artikelbild

Skribent. Susann Idervall, ingenjör och informationsdesigner i Norrköping som även driver en egen grafisk verkstad

Verk av bokens kvinnliga grafiker kommer att visas i en utställning på Galleri Sander NP 33 i Norrköping som öppnar på kulturnatten.s