Undersökningen av konsultföretaget Funka ger ett stort antal kulturinstitutioner underkänt, inte bara i länet, utan i hela landet. Bland de webbplatser företaget testat uppnås i snitt bara 26 procent av de ställda kraven. 12 av 67 webbplatser som har granskats uppfyller inte ett enda av de krav som mätts.

I Östergötland undersöktes webbplatserna för bland annat Östgötateatern, Regionbibliotek Östergötland, Östgötamusiken och Östergötlands läns museum.

Resultaten beskrivs som nedslående.

Artikelbild

| Östgötateatern. En av de kulturinstitutioner vars webbplats får underkänt. Foto: Janne Forsby

- Resultaten för länets kulturinstitutioner är oroväckande svaga, det handlar om grundläggande brister. Konsekvenserna är att användare utestängs och målet om ett inkluderande kulturliv inte nås, kommenterar Susanna Laurin, VD på Funka i ett pressmeddelande.

Östgötateaterns webb beskrivs som otillgänglig för personer med rörelsehinder som använder styrdon eller virtuellt tangentbord, eftersom tangentsbordsnavigering inte fungerar. På teatern är man medveten om webbplatsens brister.

– Tyvärr ligger vi steget efter. Vi planerar att göra om hemsidan och förbättra tillgängligheten, den är inte optimal idag. Östgötateatern är allas teater och alla ska givetvis kunna ta del av vår webb. Vi kommer självklart att ta till oss av kritiken, säger Linda Vidarv, informations- och marknadschef på Östgötateatern.

Men när webbplatsen kommer att vara klar är oklart.

Östergötlands läns museums webbplats fungerar, enligt undersökningen, inte för personer som använder uppläsande hjälpmedel, främst blinda och gravt synskadade.

– Vår absoluta ambition är att vara tillgängliga och vi har validerat vårt system, säger Marietta Douglas, avdelningschef för publik verksamhet på Östergötlands länsmuseum.

– Men nu får vi kontakta dem som gjort undersökningen. Fast vi tycker att de kunde ha kontaktat oss innan de gick ut till media, och man ska ha i minnet att de ju säljer sina tjänster, tillägger hon.

Företagets affärsidé är att sälja konsulttjänster kring tillgänglighet att göra och själva producera tillgänglighet på internet. Det har lett till att t ex Kalmar läns museum ifrågasätter undersökningen och slutsatserna att museets webb inte skulle fungera med skärmläsare.

– Funka säljer ju en sådan här lösning, och däri ligger väl mycket av deras påpekanden: de tycker att vi ska köpa deras lösning, säger Mats Neander på Kalmar läns museum till Sveriges Radio.

Men Funka svarar att man följer den internationella standard som regelverket bygger på, som alla europeiska medlemsstater har att följa.

Bakgrunden till undersökningen är att Statens Kulturråd skärper kraven på tillgängliga webbplatser för samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag. Webbplatserna och e-tjänsterna ska vara tillgänglighetsanpassade senast 2016. Men Statens kulturråd ansåg sig på fredagen ändå tvungna att gå ut med ett förtydligande att man inte har beställt undersökningen.